สุทธิพงษ์’ ฝาก ‘สมคิด’ ว่าที่อธิบดีคนต่อไป สานต่อภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าวทั่วไป

‘สุทธิพงษ์’ ฝาก ‘สมคิด’ ว่าที่อธิบดีคนต่อไป สานต่อภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ “สมคิด จันทมฤก” ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ 30 พร้อมฝากสานต่อภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ที่ 30 พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชุมนุมแม่บ้านปรับปรุงชุมชน รวมทั้งร่วมยอมรับฟังวีดีโอภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งการขับเขยื้อนการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานศูนย์กลาง รวมทั้งข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมPGSLOT   นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในนามตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่านทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่าย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดถึงภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงาน ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด ที่มีโอกาสสำคัญเข้ามารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่า งานของกรมการพัฒนาชุมชนนี้เป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง มีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน   กรมการพัฒนาชุมชน จึงมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 […]