ข่าวทั่วไป

“น้ำท่วม” สุพรรณบุรี อ่วม หลังน้ำจากเขื่อนกระเสียว

นายณัฐงาม กาญจน์เทียน ผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เผยถึงเหตุการณ์น้ำหลากในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณ ว่า ช่วงนี้จำนวนน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนกระเสียวมากมายสุดในรอบ 10 ปี โดยมีจำนวนน้ำไหลเข้ามากกว่าปี 2554 จึงจำเป็นต้องระบายน้ำ เพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน ประกอบกับยังคงมีน้ำจากหลายทางเข้ามายังพื้นที่สุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงอยากฝากปลัด อบต.ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องกระสอบทราย ถุงยังชีพ การเปิดทางน้ำ โดยเฉพาะการจัดหาสุขาลอยน้ำ สามารถดำเนินการได้ภายใต้งบประมาณของ อบต. สำหรับสถานการณ์แม่น้ำท่าจีน ผลกระทบปริมาณน้ำจากเขื่อนกระเสียว ยังคงมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกลงมา โดยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ทั้ง 10 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ด่านช้าง, อ.หนองหญ้าไซ, อ.เดิมบางนางบวช, อ.ดอนเจดีย์, อ.สามชุก, อ.ศรีประจันต์, อ.บางปลาม้า, อ.เมือง, อ.อู่ทอง และ อ.สองพี่น้อง […]