ข่าวทั่วไป

ศิษยานุศิษย์อาลัย สิ้น “หลวงปู่ฟู” เกจิดังสิริอายุ 99 ปี

วันที่ 9 เดือนตุลาคม64   ศิษยานุศิษย์พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงปู่ฟู อว่ากล่าวภทฺโท ป.ธ.4) อดีตกาลที่ปรึกษาหัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอบางปะกง และก็สมัยก่อนเจ้าอาวาส วัดบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา มรณภาพอย่างสงบเงียบ เมื่อโดยประมาณเวลา 02.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม2564 สิริอายุ 99 ปี 79 พรรษา สำหรับประวัติโดยย่อของ พระมงคลสุทธิคุณ หรือ หลวงพ่อฟู อติภทฺโท อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง , อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  นามเดิมว่า ฟู ดวงดารา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2465 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ ณ บ้านบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โยมบิดาชื่อนายนุ่ม ดวงดารา โยมมารดาชื่อนางเปี่ยม ดวงดารา ในช่วงวัยเยาว์ ได้รับการศึกษาจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 […]