ปลูกหญ้าขายเกษตรกร เพิ่มประโยชน์ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนม
ข่าวทั่วไป

ปลูกหญ้าขายเกษตรกร เพิ่มประโยชน์ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนม

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยมีแผนสำหรับการตั้งขึ้นโรงงานดัดแปลงสินค้านมพาสเจอไรซ์รวมทั้งศูนย์ทำความเข้าใจธุรกิจวัวนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ที่ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งทำความเข้าใจ ศึกษางาน แต่ว่าเพราะเหตุว่าแผนการดังที่ได้กล่าวมาแล้วยังอยู่ระหว่างเรียนรู้แผนการ และก็อยู่ในขั้นตอนเสนองบประมาณสำหรับในการก่อสร้าง   “อ.ส.ค. จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการดังกล่าวบนพื้นที่จำนวน 150 ไร่ แบ่งเป็นแปลงหญ้ารูซี่ 100 ไร่ และแปลงหญ้าแพงโกล่า 50 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ให้เกษตรกรในพื้น จ.ลำปาง และใกล้เคียง เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมโคนม ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับ อ.ส.ค. พร้อมกับสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน […]

ศูนย์พันธุ์ข้าวอุดรฯ แนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีช่วยแปรรูปข้าว สร้างมูลค่า
ข่าวทั่วไป

ศูนย์พันธุ์ข้าวอุดรฯ แนะเกษตรกรใช้เทคโนโลยีช่วยแปรรูปข้าว สร้างมูลค่า

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือเกษตรกรแปลงใหญ่ ลดเงินลงทุนการสร้างข้าว ความก้าวหน้าผลิตข้าวให้ตามมาตรฐาน ภายใต้โครงงานระบบช่วยเหลือเกษตรแบบแปลงใหญ่ PGSLOT   ตอนวันที่ 26 กันยายน 64 ว่าที่ ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี เผยออกมาว่า เดิมกสิกรจำนวนมากเผชิญปัญหาผลิตผลต่อไร่ต่ำ ทำไร่ทำนามาตลอดปีผลิตผลไม่คุ้มกับการลงทุน ยิ่งทำยิ่งมีหนี้สินสิ้นมากขึ้น เพราะเหตุว่าเงินลงทุนการสร้างสูง มีอีกทั้งค่าไถนา ค่าแรงปลูกข้าว หรือหว่านข้าว ค่าปุ๋ย ค่าตอบแทนให้ปุ๋ย ค่ากำจัดวัชพืชรวมทั้งแมลงศัตรูข้าว อื่นๆอีกมากมาย รัฐบาลก็เลยได้ทำโครงงานระบบเกื้อหนุนเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้กรมการข้าวดำเนินการเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเกษตรกรอย่างมีระบบ โดยวิถีทางที่สามารถช่วยให้เกษตรกรลดทุนสำหรับการปลูกข้าวได้เป็น จำเป็นต้องทำให้เกิดอาการชาวนามีความเข้าใจสำหรับในการเพิ่มผลิตผลให้มีคุณภาพสูงสุด มีความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการลดเงินลงทุนการสร้าง เลือกจำพวกข้าวที่ได้ผลทดแทนสูง และก็ขายข้าวได้กำไรในอัตราที่สมควร ซึ่งประเด็นการลดทุนเดี๋ยวนี้เกษตรกรทั่วๆไปจะทำไร่ทำนาแบบง่ายๆเป็นเป็นนาหว่าน แม้กระนั้นในกรุ๊ปแปลงใหญ่ ศูนย์ฯ จะเข้าไปชี้แนะให้หันมาตั้งใจวิธีการทำท้องนาแบบวิจิตรบรรจง สร้างกรุ๊ปแปลงใหญ่ให้อดทนเป็นระบบ ลดทุนโดยการผลักดันและส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ การให้องค์ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้าวตามมาตรฐาน GAP แล้วก็มาตรฐาน GAP Seed โดยใช้เมล็ดพันธุ์ดี ใช้เครื่องจักรเข้ามาบริหารจัดแจง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหยอด ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ ข้าวจะเป็นแนวดูแลไม่ยาก ทำให้สำเร็จผลิตมากขึ้น ถ้าหากในพื้นที่ชลประทานส่งเสริมเครื่องปักดำ ขณะนี้ค่าตอบแทนของกสิกรสูงมากมาย วันละ 300-400 บาท แต่ว่าปานกลางเครื่องปักดำหรือเครื่องหยอดเข้ามาช่วยปรับให้ลดเงินลงทุนได้พอสมควร   นอกเหนือจากการสนับสนุนให้เกษตรกรจับกลุ่มเป็นที่นาแปลงใหญ่ลดเงินลงทุนเพิ่มผลิตผลแล้ว ศูนย์ฯ ยังเกื้อหนุนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวผลิตข้าวให้ได้ประสิทธิภาพมาตรฐาน ตรงตามมาตรฐานของกรมการข้าว มีนวัตบาปรวมทั้งเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาปรับใช้กับการสร้างข้าวและก็ดัดแปลงข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จัดจำหน่าย เป็นการเพิ่มราคาข้าวให้กับสมาชิกกรุ๊ปที่นาแปลงใหญ่มากเพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่นาแปลงใหญ่จะช่วยกันกันดูแลการสร้างข้าวตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งจุดหมายปลายทาง มีการสัมมนากรุ๊ปด้วยกัน โดยมีข้าราชการจากศูนย์ฯ รอสร้างเสริมความชำนาญองค์วิชาความรู้ให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกรุ๊ปมีความแข็งแรงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน XO SLOT   “ในแต่ละโครงการที่กรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรในโครงการต่างๆ นั้น ทำให้สามารถยกระดับการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก เมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็ง หน่วยงานต่างๆ ก็มีการเข้ามาร่วมบูรณาการ เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น” ว่าที่ ร.ท.อลงกต […]

แปรรูปเห็ดครบวงจร ซีโร่เวสต์...ขยะเป็นศูนย์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ข่าวทั่วไป

แปรรูปเห็ดครบวงจร ซีโร่เวสต์…ขยะเป็นศูนย์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

เห็ดครบวงจร เราอาจเคยได้เห็นกันมาบ้าง ทั้งยังปลูกเอง จับกลุ่มดัดแปลง แล้วก็ขายเอง แม้กระนั้นไม่ราวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหลักที่ 3 น้ำ 2 สายลม น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำทะเล ลมทะเล และก็ลมบก นอกเหนือจากการที่จะทำให้เห็ดตรงนี้หวานนุ่มไม่เหมือนกับเห็ดที่ผลิตแถบอื่นแล้ว…ทุกกรรมวิธีการยังมีผลให้ของเสียเป็นศูนย์ หรือซีโร่เวสต์ ไม่มีผลกระทบทางสภาพแวดล้อม นับว่าเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างยอดเยี่ยมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ สล็อตเว็บตรง   “เดิมทำงานบริษัทเอกชน แต่ด้วยความที่ชอบกินเห็ดเป็นชีวิตจิตใจ เลยลองซื้อก้อนเห็ดมาทดลองทำดู พร้อมกับศึกษากรรมวิธีทั้งกระบวนการผลิต ทั้งการทำก้อนเห็ด บ่มเชื้อ การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว แปรรูป จากสื่อโซเชียล รวมถึงเข้าอบรมตามที่หน่วยงานต่างๆเปิด กระทั่งเมื่อ 4 ปีที่แล้ว จึงลาออกจากงานมาทำเห็ดเต็มตัว ออกมาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน […]

"เฉลิมชัย" ไฟเขียวงบกองทุนฯ 200 ล้าน พัฒนาเกษตรมั่งคั่ง ยั่งยืน
ข่าวทั่วไป

“เฉลิมชัย” ไฟเขียวงบกองทุนฯ 200 ล้าน พัฒนาเกษตรมั่งคั่ง ยั่งยืน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติเงินกองทุนปฏิวัติที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 รวม 200 ล้าน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร (คปก.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล Application: Zoomในห้องที่ใช้ในการประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องสำหรับประชุมจำลอง อัตนโถ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนหนทางราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และก็ห้องสำหรับประชุมที่ทำการการปรับปรุงที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งห้องประชุมได้พินิจพิเคราะห์อนุญาตการใช้ผลดีและก็อนุมัติงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ พุทธศักราช2565 วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท PGSLOT   นายเฉลิมชัย กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจาก คปก. ในปีงบประมาณ […]

กยท.จับมือจีนรับเทคโนโลยี ลดต้นทุนเพิ่มปริมาณน้ำยาง
ข่าวทั่วไป

กยท.จับมือจีนรับเทคโนโลยี ลดต้นทุนเพิ่มปริมาณน้ำยาง

กยท.ประสานสถาบันวิจัยยางฯ จีน ปรับปรุงเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่เพิ่มปริมาณน้ำยาง แนวทางแก้ไขปัญหาตรวจค้นเนื้อยางแห้ง เคล็ดลับกรีดยางถ่ายทอดให้เกษตรกรเกษตรกรยาง เชื่อมั่นช่วยเกษตรกรลดทุนการสร้าง เพิ่มรายได้ สล็อตเว็บตรง   นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางที่เมืองไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการลงชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กทย. กับสถาบันวิจัยยางของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีน (CATAS) ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาลจีนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ด้านสวนยางพารา มี การต่อว่าดตาด้วยต้นเล็ก การกรีดที่กระตุ้นด้วยสาร Ethlin (สารกระตุ้นที่มีคุณภาพสูง) การควบคุมหน้ากรีดยางแห้ง (TPD) ด้วยสาร Sipikang (การดูแลและรักษา TPD) ผู้กระทำรีดยางด้วยมีดกรีดแบบใช้มอเตอร์ รวมทั้งการตรวจค้นจำนวนเนื้อยางแห้ง (DRC) ด้วยเครื่องมือทดลอง DRC ที่มีความแม่นยำสูง     หลังการลงนาม ทาง CATAS จะได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการเพาะปลูก และเทคโนโลยียางให้กับเจ้าหน้าที่ของ กยท. เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ และนักวิชาการไทย โดยในส่วนของ กยท.จะสนับสนุนพื้นที่ จัดหาต้นยางและแปลงสาธิตที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราและศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นพื้นที่รวมประมาณ 12.5 ไร่ โดยมีระยะเวลาทำงานร่วมกัน 2 ปี   ผู้ว่าการ […]