ข่าวทั่วไป

คลัสเตอร์เปิดเทอม! รร.คําสร้อยพิทยาสรรค์ สั่งกักตัวนร. 1,000 คน

4 เดือนพฤศจิกายน 2564 – ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า ข้าราชการสาธารณสุขรวมทั้งอำเภอ ได้เข้าตรวจทานพนักงานและก็ผู้เรียน สถานที่เรียนคําสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นสถานที่เรียนระดับมัธยม มีนักเรียนราวมากยิ่งกว่า 1,000 คน โดยผลการตรวจโควิด-19 เบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ พบบุคลากร-นักเรียน มีเป็นผลบวกประมาณ 40-70 คน ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อเป็นบวก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งตัวไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 วัดภูด่านแต้ อ.นิคมคำสร้อย ส่วนผู้ที่ผลเป็นลบและกลุ่มเสี่ยงให้ทำการกักตัวอยู่ภายในโรงเรียน ขณะที่ทางโรงเรียน ได้มีประกาศถึงนักเรียนว่า นายอำเภอนิคมคำสร้อย มีคำสั่งห้ามให้นักเรียน และบุคลากรครู ออกนอกโรงเรียนเด็ดขาด เพราะโรงเรียนกลายเป็นคลัสเตอร์ขนาดXOSLOTใหญ่มาก ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน แนะให้ผู้ปกครองนำข้าว-อาหารมาส่ง นักเรียนที่ต้องอยู่ภายในโรงเรียนแทน ปัจจุบันเวลา 20.00 น. ได้มีพสกนิกรดี จิตสมัครใจ นำน้ำและก็ของกินนิดหน่อยมาร่วมบริจาคเด็กนักเรียนที่สถานที่เรียนแล้ว

ข่าวทั่วไป

“วัคซีนไฟเซอร์” ถึงมือ นร. แล้ว 4.5 ล้านโดส มั่นใจ ฉีดทันเปิดเทอม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย มอบ “วัคซีนไฟเซอร์” ให้สถานศึกษาแล้ว 4.5 ล้านโดส  พร้อมฉีดให้นักเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 64  วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียน และอนุมัติให้ใช้ “วัคซีนไฟเซอร์” ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็นต้น จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีนักเรียนแสดงความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน จำนวน 4.07 […]

ข่าวทั่วไป

“เด็กเล็ก” เฮ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมเปิดห้องเรียน 15 ตุลานี้

วิกฤติ โควิด-19 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรดาสถานศึกษา ทำให้จะต้องหยุดการเล่าเรียนการสอน “ศูนย์เด็กเล็ก” ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มของการพัฒนามนุษย์ก็ได้รับผลพวงเหมือนกัน แต่ว่าก็ยังคงสู้ยืนหยัดเพื่อ “อยู่กับ COVID” ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้มีการวางแผน ทดลอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถ “อยู่กับ COVID-19” ได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เด็กๆ จะได้กลับมาเข้าชั้นเรียนได้อย่างปลอดภัย ได้กลับคืนสู่เบ้าหลอมแรกของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ต่อไป รศ.นพ.อดิศักดิ์ ได้แสดงมุมมองถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จะG2GBETกำหนดให้เด็กอายุตำ่กว่า 6 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ต่อไปในอนาคตหรือไม่นั้น เชื่อว่าการทดสอบวัคซีนเชื้อตายสำหรับใช้ใน “เด็กเล็ก” น่าจะประสบความสำเร็จและนำมาใช้ได้ เช่นเดียวกับที่สธ.ได้ไฟเขียวให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนประเภท mRNA […]