ข่าวทั่วไป

กทม.กระจาย ATK ให้ตลาด, แผงลอย

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บอกว่า ได้ผสานความร่วมแรงร่วมมือกับที่ทำการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดสรรชุด Antigen Test Kit (ATK) เพื่อแจกจ่ายให้สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตลาด ซุปเปอร์มาร์เกต มินิมาร์ท ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายสินค้าริมบาทวิถีและร้านเสริมสวยจำนวน 215,000 คน จำนวนG2GBETที่จัดสรรรวม 430,000 ชุด โดยมอบชุดตรวจ ATK ผ่านสถานพยาบาลชุมชนอบอุ่น ร้านขายยา เพื่อจ่ายไปยังสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรรวมทั้งกระจัดกระจายชุดตรวจ ATK

ข่าวทั่วไป

“ภูเก็ต” รุกแจก “ATK” กลุ่มเสี่ยง เร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

พญ.หญิง จันทรังสิกุล รองผู้อำนวยการที่ทำการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ บอกว่า การจัดสรรชุดตรวจ “แอนติเจน เทสต์ คิท” ( Antigen Test Kit  : ATK) เพื่อประชากรตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ช่วงแรกเขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 568,175 ชุด แต่ด้วยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเปิดการท่องเที่ยวประเทศ จึงขอรับจัดสรร ATK เพิ่มเติมเพื่อสร้างเร่งความมั่นใจ ทำให้ขณะนี้จังหวัดในพื้นที่เขต 11 ได้รับ ATK เพิ่มเติมเป็นจำนวน 800,675 ชุด ในจำนวนนี้ได้กระจายไปยังจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดจำนวน 139,375 ชุด ด้วยเป็นพื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยวของรัฐบาลXOSLOTภายใต้โครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ( Phuket Sandbox ) การกระจาย ชุดตรวจ ATK ที่ จังหวัดภูเก็ต ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากหน่วยงานและหน่วยบริการในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) โรงพยาบาล […]