ข่าวทั่วไป

“โมเดอร์นา” แจงอาการจาก mRNA เกิดน้อยมาก

ตอนวันที่ 9 เดือนตุลาคม บริษัทโมเดอร์นา ออกรายงานว่าด้วยอุบัติการณ์การเกิดภาวการณ์กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ออกในวันที่ 7 ตุลาคม 64 กล่าวว่า บริษัทโมเดอร์นามีความประจักษ์แจ้งถึงประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ เดนมาร์ค ประเทศสวีเดน รวมทั้งประเทศฟินแลนด์ที่ชี้แนะให้มีการหยุดฉีดยาคุ้มครองปกป้อง COVID-19 และฟินแลนด์ที่แนะนำให้มีการหยุดฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบริษัทโมเดอร์นาเป็นการชั่วคราว ในกลุ่มประชาชนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีลงมา ในประเทศเดนมาร์ค และ กลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่ 30 ปีลงมา ในส่วนของประเทศ สวีเดน และ ฟินแลนด์ สำหรับบริษัทโมเดอร์นาแล้ว ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เรามีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งนับตั้งแต่มีการระบาดมาจนถึงเวลานี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก และคร่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 4 ล้านราย ทางบริษัทโมเดอร์นาเองมีความตระหนักดีถึงโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังจากการได้รับวัคซีนประเภท mRNA ซึ่งภาวะดังกล่าวมีอุบัติการณ์การเกิดน้อย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่มากและหายได้เองภายในเวลาในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากการได้รับการรักษาและการพักผ่อนที่เพียงพอ อนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าหากมีการติดเชื้อ COVID-19 ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจะเพิ่มสูงขึ้น […]