ข่าวทั่วไป

สถานีกลางบางซื่อ เปิด Walk In ฉีด “วัคซีนไฟเซอร์” เด็กนอกระบบฟรี

ศูนย์ฉีดยากลางบางซื่อ เปิดให้บริการ Walk In ฉีดยาปกป้องโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 วัคซีน pfizer สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี (กำเนิดเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2546 ถึง วันที่ 10 พ.ย. 2552)โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใด โดยขอรับบริการลงทะเบียน ณ จุดฉีด ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์G2GBETฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง) ทุกวัน ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 น. ส่วนประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านค่ายโทรศัพท์มือถือ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ซึ่งเปิดจองคิวรอบใหม่ เดือนพฤศจิกายน เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน (คนไทย […]